Hållbarhet

Att ta ansvar och agera hållbart är en självklar del i Hermansson & Co:s verksamhet. Vi arbetar målmedvetet med att konkretisera vad det betyder för oss i olika perspektiv; hur hållbart vi arbetar och i vilka delar vi kan förbättra oss. Att arbeta hållbart är viktigt för oss inom företaget men också i våra samarbeten med kunder, samarbetspartners, med våra producenter vid odling och produktion samt för våra transporter. Vår vision att agera hållbart är även en viktig parameter då vi inleder samarbeten med nya leverantörer och producenter.

Arbetsvillkor i leverantörskedjan
På Hermansson & Co är det väsentligt att vi och våra leverantörer och samarbetspartners respekterar mänskliga rättigheter samt främjar goda arbetsvillkor och hållbar produktion i hela leverantörskedjan. Som ett led i det arbetet har vi antagit Amfori BSCIs uppförandekod. Alla våra leverantörer måste åta sig att följa uppförandekoden och vi använder den som ett verktyg i dialog med våra producenter. I högriskländer görs dessutom externa revisioner för att säkerställa att koden efterlevs. Vår ambition är att arbeta med enbart certifierade produkter i högriskländer.

Rapportera missförhållanden

Vi på Hermansson & Co är angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten från såväl medarbetare som leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners. Vår förhoppning är att det ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men i de fall man önskar vara anonym erbjuder vi en internt 
visselblåsarfunktion i samarbete med Lantero. Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer behandlas och hanteras på lämpligt sätt. För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en extern och oberoende jurist. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering. 

För att rapportera missförhållanden och läsa mer om funktionen klicka här 

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
1. Använda en dator utanför företagets nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
2. Använd inte ditt företags mailadress
 

Flera av våra leverantörer/producenter arbetar idag med miljö- och hållbarhetscertifieringar samt veganvänliga metoder. 

För att göra det enklare att välja veganvänliga och ekologiska drycker kan du filtrera här på Våra drycker
Här kan du läsa mer om vad veganvänligt vin innebär.
Här kan du läsa mer om rättvisemärkt vin. 

Vi har som ambition att öka vårt sortiment av drycker med hållbarhetscertifieringar men också arbeta med producenter vars verksamheter är certifierade. 

Sund dryckeskultur

Att arbeta med alkohol är komplext. I Sverige är vi starkt reglerade i hur produkten får säljas. Det skapar en god grund för sund konsumtion. Vi förespråkar en sund dryckeskultur där alkohol används förnuftigt. Genom vårt medlemskap i SVL, Sprit & Vinleverantörsföreningen, är vi med och finansierar SVLs utbildningsinitiativ för unga; ”Prata Om Alkohol” och ”Drinkwise”. Initiativens syfte är att skjuta upp ungas alkoholdebut och att ge dem ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. 
Läs mer om SVL och branschens ansvarstagande
Läs mer om Prata Om Alkohol
Läs mer om Drinkwise

Miljö- och klimatpåverkan

Vi är stolta deltagare i Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Vi som deltar är alla aktörer inom den svenska dryckesnäringen och Systembolaget och vi har beslutat att anta klimatutmaningen tillsammans. Läs mer om initiativet, målen och ladda ner den årliga rapporten här

Vi har länge arbetat med att kartlägga och mäta våra klimatrelaterade utsläpp då det ger ett underlag i arbetet mot att minska dessa utsläpp. Vi klimatkompenserar för egna utsläpp (scope 1 och scope 2) samt utsläpp i värdekedjan relaterat till våra tredjepartsleveranser (scope 3). Via det externa klimatföretaget Zeromission går vår kompensation till klimatkompensationsprojekt för att skapa klimatnytta.

En stor del av vår verksamhets klimatpåverkande utsläpp genereras från de förpackningar som används för våra drycker. Genom gemensamma initiativ och insatser ihop med våra producenter säkerställer vi att allt större del av vårt sortiment ska ha förpackningar med mindre klimatpåverkan. Läs mer om olika förpackningstypers klimatpåverkan här.

Vi arbetar för mer hållbara transporter till vårt lager där vi prioriterar tåg och båt som har mindre klimatpåverkan. På kontoret återvinner vi med Office recycling, som endast har fossilfria transporter (el och biogas). Till kontoret levereras 100% förnybar energi från Fortum. Vi arbetar med miljö- och klimatfrågor i den egna verksamheten och tillsammans med våra leverantörer och producenter. 

Agenda 2030 globala mål[1] som Hermansson & Co vill bidra till:

Policys
Miljö- och hållbarhetspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Policy jämställdhet och mångfald


[1] https://www.globalamalen.se/