Hållbarhet

Att ta ansvar och agera hållbart är en självklar del i Hermansson & Co:s verksamhet. Vi arbetar målmedvetet med att konkretisera vad det betyder för oss i olika perspektiv; hur hållbart vi arbetar och i vilka delar vi kan förbättra oss. Vi gör detta såväl internt som i våra samarbeten med kunder och leverantörer. Vår vision att agera hållbart är även en viktig parameter då vi inleder samarbeten med nya producenter.

Arbetsvillkor i leverantörsledet
Hermansson & Co har antagit Amfori BSCIs uppförandekod (amfori BSCI Code of Conduct). Det innebär att våra producenter också åtar sig att följa koden, som handlar om att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjan. Vi använder BSCI-koden som ett verktyg i dialogen om socialt ansvarstagande med våra producenter. I riskländer, som exempelvis Italien, görs även externa revisioner för att säkerställa att koden efterlevs. I högriskländer, till exempel Sydafrika, är vår ambition att i första hand samarbeta med fairtrade-certifierade producenter.
Läs mer om Amfori
Läs mer om hur vi arbetar med rättvisemärkt vin i Sydafrika

Rapportera missförhållanden

Vi på Hermansson & Co är angelägna om att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i verksamheten. Från såväl medarbetare som leverantörer, agenter, kunder och andra affärspartners. Vår förhoppning är att det ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men i de fall man önskar vara anonym erbjuder vi ett externt 
visselblåsarsystem i samarbete med Lantero.

Systemet är främst avsett att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer behandlas och hanteras på lämpligt sätt. För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en extern och oberoende advokat. Återrapportering sker till ledningsgruppen med förslag på åtgärd eller vidare hantering. 

För att komma till visselblåsarsystemet på svenska. klicka HÄR! 
För att komma till visselblåsarsystemet på engelska klicka HÄR! 

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
1. Använda en dator utanför företagets nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
2. Kopiera och klistra in länken i din webbläsaren.

Koll på vår klimatpåverkan
2014 påbörjade vi vårt klimatarbete genom att kartlägga och mäta alla våra koldioxidutsläpp, inklusive utsläpp från godstransporter och tjänsteresor. Det gav oss ett bra underlag i arbetet mot att minska våra utsläpp, inte minst i samarbeten med våra distributörer. Vi klimatkompenserar proaktivt för alla våra utsläpp, el, tjänsteresor och all frakt för vårt sortiment från producent till försäljning. Sedan 2017 transporterar vi över 95 procent av vår försäljningsvolym till vårt lager med tåg och båt. Sedan 2018 återvinner vi med Office recycling, som endast har fossilfria transporter (el och biogas). Via det externa klimatföretaget Zeromission går vår kompensation till två verifierade projekt vars syften är att bevara skog i Indonesien samt upprätta solspisar i Madagaskar.

Certifikaten hittar du nedan:
Bevara skog i Indonesien
Solspisar i Madagaskar

Läs mer om Plan Vivo-projektet i Indonesien HÄR och Gold Standard-projektet i Madagaskar HÄR

Vatten i producentledet
Tillsammans med ett allt varmare klimat är tillgången på rent vatten en av vår tids stora miljöutmaningar – inte minst i många av våra produktionsländer. Vi medverkar i ett nätverk med andra livsmedelsföretag som vill använda vatten på ett mer ansvarsfullt sätt i leverantörsledet. Nätverket leds av Stockholm International Water Insititute (SIWI). I nätverket har vi utvärderat olika verktyg för att mäta och hantera vattenfrågan. 

Ekologiska & veganvänliga viner
Efterfrågan på både ekologiska och veganvänliga produkter ökar. Flera av våra producenter arbetar idag med ekologiska och veganvänliga metoder. Då regelverken är kostsamma och resursomfattande är det vissa av våra små producenter som inte haft resurser att certifieras ännu.
Med veganvänliga viner menas att inga animaliska produkter har använts i vinframställningen. För att göra det enklare att välja veganvänliga viner har vi sammanställt en lista över våra veganska viner. 

Se alla våra ekologiska produkter HÄR.
Läs mer om ekologiska viner HÄR. 
Listan, samt vad veganvänligt vin innebär, hittar du HÄR.

Sund dryckeskultur
Att arbeta med alkohol är komplext. I Sverige är vi starkt reglerade i hur produkten får säljas. Det skapar en god grund för sund konsumtion. Vi förespråkar en sund dryckeskultur där alkohol används förnuftigt. Genom vårt medlemskap i SVL, Sprit & Vinleverantörsföreningen, är vi med och finansierar SVLs utbildningsinitiativ för unga; ”Prata Om Alkohol” och ”Drinkwise”. Initiativens syfte är att skjuta upp ungas alkoholdebut och att ge dem ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. 
Läs mer om SVL och branschens ansvarstagande
Läs mer om Prata Om Alkohol 
Läs mer om Drinkwise

Några av våra policys om hållbarhet:
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Policy jämställdhet och mångfald